Կատեգորիաներ

Իրավաբանի թափուր հաստիք

 

 

Թափուր աշխատատեղ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունում
 

 

Պաշտոնը՝ Իրավաբան (փաստաբան)
Աշխատանքի սկիզբը՝ սեպտեմբեր, 2017
Վայրը՝ Երևան
Հիմնական աշխատանքային պարտականություններ
Կազմել անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթերի նախագծեր (դիմումներ, բողոքներ, հայցեր, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ և այլն)՝ քաղաքացիական, վարչական և սահմանադրական դատարան ներկայացնելու համար։
Մասնակցել համապատասխան դատական գործերով ընթացող դատական նիստերին՝ ներկայացնելով վստահորդների շահերը։
Ուսումնասիրել համապատասխան օրենսդրությունը, միջազգային իրավական ակտերը, ազգային և միջազգային դատական պրակտիկան ։
Պարբերաբար կազմել զեկույցներ դատական գործերի և կատարված աշխատանքի վերաբերյալ:
Որակավորմանը ներկայացվող պահանջներ՝
- Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
- Նվազագույնը երեք տարվա աշխատանքային փորձ իրավաբանության ոլորտում,
- Հետազոտություններ, մշտադիտարկումներ անելու և զեկույցներ կազմելու հմտություններ,
- Հայերենի գերազանց իմացություն,
- Անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
- Համակարգչային ծրագրերի / MS Office / գերազանց իմացություն,
- Կազմակերպչական գերազանց ունակություններ,
- Պատասխանատվության բարձր զգացում,
- Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
- Անհատական և թիմային աշխատանքի ունակություն/հմտություններ,
- Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ,
- Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն,
- Սուղ վերջնաժամկետների պայմաններում արդյունավետ աշխատելու ունակություն:
Դիմելու ընթացակարգը 
Համապատասխան որակավորում ունեցող անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը հայերեն կամ անգլերեն հետևյալ էլ. հասցեին՝ europeinlaw@gmail.com՝ վերնագրի տողում նշելով թափուր հաստիքի անվանումը:
Դիմելու վերջնաժամկետ 
Դիմելու վերջնաժամկետն է 2017թ. օգոստոսի 20-ը:Թափուր աշխատատեղ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունում

Պաշտոնը՝ Իրավաբան (փաստաբան)
Աշխատանքի սկիզբը՝ սեպտեմբեր, 2017
Վայրը՝ Երևան
Հիմնական աշխատանքային պարտականություններ
Կազմել անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթերի նախագծեր (դիմումներ, բողոքներ, հայցեր, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ և այլն)՝ քաղաքացիական, վարչական և սահմանադրական դատարան ներկայացնելու համար։
Մասնակցել համապատասխան դատական գործերով ընթացող դատական նիստերին՝ ներկայացնելով վստահորդների շահերը։
Ուսումնասիրել համապատասխան օրենսդրությունը, միջազգային իրավական ակտերը, ազգային և միջազգային դատական պրակտիկան ։
Պարբերաբար կազմել զեկույցներ դատական գործերի և կատարված աշխատանքի վերաբերյալ:
Որակավորմանը ներկայացվող պահանջներ՝
- Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
- Նվազագույնը երեք տարվա աշխատանքային փորձ իրավաբանության ոլորտում,
- Հետազոտություններ, մշտադիտարկումներ անելու և զեկույցներ կազմելու հմտություններ,
- Հայերենի գերազանց իմացություն,
- Անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
- Համակարգչային ծրագրերի / MS Office / գերազանց իմացություն,
- Կազմակերպչական գերազանց ունակություններ,
- Պատասխանատվության բարձր զգացում,
- Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
- Անհատական և թիմային աշխատանքի ունակություն/հմտություններ,
- Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ,
- Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն,
- Սուղ վերջնաժամկետների պայմաններում արդյունավետ աշխատելու ունակություն:
Դիմելու ընթացակարգը 
Համապատասխան որակավորում ունեցող անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը հայերեն կամ անգլերեն հետևյալ էլ. հասցեին՝ europeinlaw@gmail.com՝ վերնագրի տողում նշելով թափուր հաստիքի անվանումը:
Դիմելու վերջնաժամկետ 
Դիմելու վերջնաժամկետն է 2017թ. օգոստոսի 31-ը:

-->