Կատեգորիաներ

ԶԵԿՈՒՅՑ 2015

ԶԵԿՈՒՅՑ

2015 թ. հունվարի 28-ի ՄԻԵԴ դատավորի Հայաստանյան մրցույթի վերաբերյալ` այստեղ:

 

Հավելված թիվ 1. Հավակնորդ Արմեն Հարությունյանի կողմից 2014թ. մրցույթին ներկայացված փաստաթղթերն՝ այստեղ (կցված են թեկնածուի կողմից ՄԻԵԴ դատավորի թեկնածուների ընտրության 2014թ. անցկացված մրցույթի համար ներկայացված փաստաթղթերը)

 

Հավելված թիվ 2. Հավակնորդ Արա Ղազարյանի կողմից 2014թ. մրցույթին ներկայացված փաստաթղթերն՝ այստեղ (կցված են թեկնածուի կողմից ՄԻԵԴ դատավորի թեկնածուների ընտրության 2014թ. անցկացված մրցույթի համար ներկայացված փաստաթղթերը)

 
 
Հավելված թիվ 3. Արդարադատության նախարարության մերժումներն ի պատասխան մրցութային փաստաթղթերին ծանոթանալու դիմումներին` այստեղ
 
 
Հավելված թիվ 4. Հանձնաժողովի 2014թ. սեպտեմբերի 1-ի թիվ  3-Լ որոշումն (թեկնածուներին ներկայացվող պահանջների գնահատման միավորները)` այստեղ
 
 
Հավելված թիվ 5. Հանձնաժողովի 2014թ. սեպտեմբերի 1-ի թիվ 1-Լ որոշում «ՄԻԵԴ դատավորի թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները և մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին»` այստեղ
 
 
Հավելված թիվ 6. Թեկնածու Ա.Հարությունյանի դասագրքի և Սերգեյ Կաշկինի խմբագրությամբ  դասագրքի համեմատական ուսումնասիրության աղյուսակն՝ այստեղ
 
 
Հավելված թիվ  7.  Հանձնաժողովի անդամների բացակայությունները հավակնորդների հարցազրույցների ժամանակ՝ այստեղ
 
 
Հավելված թիվ 8. 2014թ.  և  2015թ.  ՄԻԵԴ դատավորի թեկնածուների մրցույթների գնահատման արդյունքների համեմատական աղյուսակն՝ այստեղ
 
 
Հավելված թիվ  9. Թեկնածու Արմեն Հարությունյանի հարցազրույցի վերլուծությունն՝ այստեղ
 
 
Հավելված թիվ 10. Թեկնածու Արա Ղազարյանի հարցազրույցի վերլուծությունն՝ այստեղ
 
 
Հավելված թիվ 11. Թեկնածու Լիանա Հակոբյանի հարցազրույցի վերլուծությունն՝ այստեղ
 
 
Հավելված թիվ 12. Հանձնաժողովի երեք անդամներին հավակնորդ Վահե Գրիգորյանի կողմից ներկայացրած ինքնաբացարկի միջնորդությունը երկու մասից՝ այստեղ՝ մաս 1-ին, մաս 2-րդ
 
 
 
 
 
 
-->