Զեկույց ՀՀ ՔԾԽ-ում անցկացված մրցույթների վերաբերյալ

 
Հրապարակում ենք ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոնները համալրելու նպատակով 2014 թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներից անցկացված մրցույթների վերաբերյալ մեր զեկույցը: Զեկույցը կարող եք ընթերցել ստորև:
 
Զեկույց ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոնները համալրելու նպատակով 2014 թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներից անցկացված մրցույթների վերաբերյալ

 


Comments To "Զեկույց ՀՀ ՔԾԽ-ում անցկացված մրցույթների վերաբերյալ" - 0 item(s)

Write a comment

Your Name:


Your Comment: Note: HTML is not translated!

Enter the code in the box below: