Զեկույց ստորագրված ցուցակների հետազոտության մասին

Սույն զեկուցը կազմվել է «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնու­ թյան շրջանակներում «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավա­ պաշտպան հասարակական կազմակերպության կողմից` վերջինիս, «Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ի և «Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ» ՀԿ-ի կողմից իրականաց­ ված դիտորդական առաքելության արդյունքում։

Զեկույցի համար պատասխանատվություն է կրում «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» հասարակական կազմակերպությունը:

Զեկույցը ամբողջությամբ՝ այստեղ։


Comments To "Զեկույց ստորագրված ցուցակների հետազոտության մասին" - 0 item(s)

Write a comment

Your Name:


Your Comment: Note: HTML is not translated!

Enter the code in the box below: