Հայտարարություն

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի ընտրության ընթացակարգի վերաբերյալ

26.04.2018թ․ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրել էր թեկնածու: Այդ առաջադրման կապակցությամբ մտահոգությամբ հանդես էին եկել ավելի քան 30 հասարակական կազմակերպություններ, ինչը և դիմումի տեսքով ներկայացվել էր Հանրապետության նախագահին և Ազգային ժողովին:

04.05.2018թ. Հանրապետության նախագահի առաջադրած թեկնածուն չընտրվեց Ազգային ժողովի կողմից՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չէին պահպանվել մի շարք ընթացակարգային և թեկնածուին առաջադրվող պահանջներ:

Անհրաժեշտ է ի սկզբանե թոթափել այն թյուր կարծիքը, որ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 141-րդ հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված տասնօրյա ժամկետում Հանրապետության նախագահը պարտավոր է առաջադրել նոր թեկնածու։ Սահմանադրությամբ Հանրապետության նախագահին վերապահված՝ նոր թեկնածու առաջադրելու ժամկետային սահմանափակման նպատակը չի կարող գերակշռել Սահմանադրությամբ սահմանված Սահմանադրության պահպանության շահի նկատմամբ: Բացի դրանից, Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի կարգավորման առարկան չի ընդգրկում Հանրապետության նախագահի լիազորությունների եւ պարտականությունների կարգավորումը: Ուստի Հանրապետության նախագահը չի կարող գերապատվություն տալ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով նախատեսված ԱԺ աշխատանքի կազմակերպման տեխնիկական պահանջներով՝ ի վնաս իր սահմանադրական հիմնական խնդրի լուծման:

Վերոնշյալը ոչ միայն անհրաժեշտ, այլև միակ հնարավոր ձևաչափն է, որն ի զորու է երաշխավորելու իրավաբանական համայնքում բարձր որակավորում և հեղինակություն  ունեցող մասնագետներից հավասար և արդար մրցակցության արդյունքում թափանցիկ և հրապարակային ընթացակարգերով թեկնածուի ընտրությունը: Դժվար է պատկերացնել մասնագիտական որակների և անձնական հատկանիշների բարձր ստանդարտների համապատասխանող որևէ մասնագետի, որը պատրաստակամություն կդրսևորի ստանձնելու նման բարձր պաշտոն ստվերային պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Էլ ավելի դժվար է պատկերացնել, որ այդպիսի ճանապարհով ընտրված դատավորը երբևէ կունենա անկախ ու անկողմնակալ գործելու կարողություն:

Դատարանների ձևավորման և դատավորների ընտրության մրցութային ընթացակարգերը ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային իրավունքում և պրակտիկայում ընդունված ստանդարտներ են, որոնք կոչված են ապահովելու ինչպես մասնագիտական և անձնական  բարձր որակներ ունեցող թեկնածուների ընտրությունը, այնպես էլ նրանց անկախությունն ու համապատասխան դատարանների հեղինակությունը:

Նկատի ունենալով վերոգրյալը և նպատակ ունենալով ապահովելու Սահմանադրությամբ սահմանված իրավունքներն ու սկզբունքները՝ Հանրապետության նախագահն իր լիազորությունների շրջանակներում կարող է և պետք է ձևավորի մրցութային հանձնաժողով, որը չպետք է օժտված լինի պետաիրավական լիազորություններով և, հանդիսանալով խորհրդակցական մարմին, իրականացնի հավասարության և արդարության սկզբունքներին համապատասխանող թափանցիկ և հրապարակային մրցույթ և Հանրապետության նախագահին ներկայացնի խորհրդատվական կարծիք մրցույթին մասնակցած հավակնորդների վերաբերյալ, որոնցից և Հանրապետության նախագահն Ազգային ժողովի ընտրությանը կառաջադրի իր ընտրությամբ լավագույն թեկնածուին, իսկ Ազգային ժողովն, իրեն վերապահված լիազորության շրջանակներում, հիմք ընդունելով խորհրդատվական մարմնի եզրակացությունը և Հանրապետության նախագահի առաջադրումը, քննարկման և քվեարկության արդյունքում կընտրի Սահմանադրական դատարանի դատավոր:

Կարևոր է նկատի ունենալ, որ միայն վերը նշված չափանիշներին և սկզբունքներին համապատասխանող ընթացակարգով թեկնածուի ընտրությունն ու առաջադրումը կապահովի Ազգային ժողովի կողմից Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության սահմանադրաիրավական բովանդակությունը՝ Ազգային ժողովին տրամադրելով առաջադրված թեկնածուին Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ընտրելու հարցում բոլոր անհրաժեշտ և բավարար հիմքերը: Նշվածը պարտադիր նախապայման է ինչպես իշխանությունների հավասարակշռման և փոխադարձ զսպման սահմանադրական սկզբունքի, այնպես էլ Ազգային ժողովին վերապահված՝ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության լիազորության բովանդակության ապահովման տեսանկյունից:

Վերոնշյալ հանձնաժողովը պետք է համալրված լինի հեղինակավոր իրավաբաններով, վայելի հանրային վստահություն և համապատասխանի անկախության և անկողմնակալության չափանիշներին: Խորհրդատվական հանձնաժողովի հնարավոր կազմը կարող է բաղկացած լինել հանրային բարձր հեղինակություն վայելող իրավաբաններից՝ ընտրված քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից, որոնց առաջադրումը ևս կարող է իրականացվել իշխանության տարբեր թևերի ներկայացուցիչների (Կառավարություն, Բարձրագույն Դատական Խորհուրդ և այլն) կողմից։:

Խորհրդատվական հանձնաժողովը հավակնորդների մրցույթի արդյունքում պետք է խորհրդատվական կարծիք ներկայացնի թեկնածուների վերաբերյալ՝ հիմք ընդունելով նման ընտրությունների նկատմամբ կիրառելի պահանջները եւ ընթացակարգերը:

            Լիահույս ենք, որ Հանրապետության նախագահը, հիմք ընդունելով վերոգրյալը և առաջնորդվելով Սահմանադրական դատարանի բարձր հեղինակության ապահովման անհրաժեշտությամբ, կանսա քաղաքացիական հասարակության, այդ թվում՝ մասնագիտական համայնքի ներքորստորագրյալ ներկայացուցիչներիս պահանջին և ձեռնամուխ կլինի հավասարության և արդարության սկզբունքներին համապատասխանող թափանցիկ և հրապարակային ընթացակարգով Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի ընտրության և առաջադրման գործընթացին՝ հիմնված բարձր հեղինակություն վայելող հանձնաժողովի խորհրդատվության վրա:

Հայտարարությունը ստորագրած փաստաբաններ.

 

 1. Մուշեղ Շուշանյան, արտոնագիր 387
 2. Լուսինե Հակոբյան, արտոնագիր 1203
 3. Տիգրան Եգորյան արտոնագիր՝ 1187
 4. Դիանա Գրիգորյան, արտոնագիր՝ 717
 5. Քրիստինա Բեյբության, արտոնագիր 1849
 6. Դավիթ Գյուրջյան, արտոնագիր՝ 1897
 7. Մարգարիտա Գյուլումյան, արտոնագիր' 1940
 8. Անի Գինոսյան, արտոնագիր՝ 1939
 9. Հրանտ Դավթյան, արտոնագիր՝ 521
 10. Տիգրան Աբրահամյան, արտոնագիր 1347
 11. Գարիկ Մալխասյան, արտոնագիր՝ 838
 12. Կիմա Սարյան, արտոնագիր՝1249
 13. Արմեն Սողոմոնյան, արտոնագիր՝ 771
 14. Ալմաստ Սարգսյան, արտոնագիր՝ 2371
 15. Հրաչ Քոչարյան, արտոնագիր՝ 2027
 16. Հասմիկ Պետրոսյան, արտոնագիր՝ 2215
 17. Ծովինար Բալայան, արտոնագիր՝ 1929
 18. Արամազդ Կիվիրյան, արտոնագիր՝ 800
 19. Արայիկ Պապիկյան, արտոնագրի՝ 970
 20. Արմեն Հայրապետյան, արտոնագրի՝ 1787
 21. Մարատ Կոստանյան, արտոնագիր՝ 552
 22. Գևորգ Դավթյան, արտոնագիր՝  520
 23. Հայկ Սանոյան, արտոնագիր՝ 2047
 24. Փիրուզա Վարդանյան, արտոնագիր՝ 2128
 25. Մարո Խաչատուրյան, արտոնագիր՝ 1434
 26. Երվանդ Վարոսյան, արտոնագիր՝ 776
 27. Անահիտ Չիլինգարյան, արտոնագիր՝ 1518
 28. Նաիրա Սահակյան, արտոնագիր՝ 555
 29. Նինա Կարապետյանց, արտոնագիր՝ 551
 30. Գոհար Պետրոսյան, արտոնագիր՝ 1838
 31. Հայարփի Սարգսյան, արտոնագիր՝ 1926
 32. Մարիամ Քյանդարյան, արտոնագիր՝ 1915
 33. Վահե Հովսեփյան, արտոնագիր՝ 919
 34. Նունե Դանիելյան, արտոնագիր` 1847
 35. Անետա Սարգսյան, արտոնագիր` 1836
 36. Մոնիկա Մարգարյան, արտոնագիր՝ 841
 37. Շուշանիկ Թադևոսյան, արտոնագիր՝ 1995
 38. Արտակ Նավասարդյան, արտոնագիր՝ 2115
 39. Հենրիկ Մարտիրոսյան, արտոնագիր՝ 2110
 40. Լուսինե Բակումյան, արտոնագիր՝ 125
 41. Հովհաննես Չամսարյան, արտոնագիր՝ 1078
 42. Տանյա Հակոբյան, արտոնագիր` 1722
 43. Դավիթ Խաչատուրյան, արտոնագիր՝ 2205
 44. Անահիտ Սաղաթելյան, արտոնագիր՝  656
 45. Քրիստինա Գևորկյան, արտոնագիր՝   1125
 46. Վահագն Մարտիրոսյան, արտոնագիր՝ 1486
 47. Լուսինե Մարտիրոսյան, արտոնագիր՝ 579
 48. Հայկանուշ Պարսամյան, արտոնագիր՝ 1519
 49. Տիգրան Սարգսյան, արտոնագիր՝ 2004
 50.  Օլգա Սաֆարյան, արտոնագիր՝ 53
 51. Մերի Գևորգյան, արտոնագիր՝ 894
 52. Արթուր Այվազյան, արտոնագիր՝ 156
 53. Վարդան Առաքելյան, արտոնագիր՝ 995
 54. Հերմինե Միքայելյան, արտոնագիր՝ 1733
 55. Սեդա Սողոմոնյան, արտոնագիր՝ 2125
 56. Տաթևիկ Ասատրյան, արտոնագիր՝ 1764
 57. Զարուհի Թամազյան, արտոնագիր՝ 1424
 58. Երեմ Սարգսյան, արտոնագիր՝ 1268
 59. Վարազդատ Ասատրյան, արտոնագիր՝ 1376
 60. Լուսինե Սահակյան, արտոնագիր՝ 999
 61. Գեորգի Մելիքյան, արտոնագիր՝ 1798
 62. Մարգարիտա Պողոսյան, արտոնագիր՝ 1923
 63. Սերգեյ Գրիգորյան, արտոնագիր՝ 2321
 64. Արմինե Կարապետյան, արտոնագիր՝  1831
 65. Ռոբերտ Դավթյան, արտոնագիր՝ 1714
 66. Թեհմինե Հովսեփյան, արտոնագիր՝ 1214
 67. Արմեն Սարգսյան, արտոնագիր՝ 1130
 68. Սյուզաննա Մալխասյան, արտոնագիր՝ 746
 69. Հայկ Սողոմոնյան, արտոնագիր՝ 1538
 70. Լիպարիտ Սիմոնյան, արտոնագիր՝ 37
 71. Արմինե Հարությունյան, արտոնագիր՝ 1041
 72. Զորայր Հարությունյան, արտոնագիր՝ 1981
 73.  Դավիթ Հայրապետյան, արտոնագիր 834
 74.  Նարինե Ռշտունի, արտոնագիր 115
 75. Արմինե Մկրտչյան, արտոնագիր 128
 76. Գրիշա Բալասանյան, արտոնագիր 1703
 77. Մարիամ Մկրտչյան, արտոնագիր 1935
 78. Հակոբ Սաֆարյան, արտոնագիր  941
 79. Էդգար Հովհաննիսյան, արտոնագիր 1919
 80. Հարություն Բաղդասարյան, արտոնագիր 707
 81. Լարիսա Հայրապետյան, արտոնագիր 2178
 82. Հերմինե Գյուրջինյան, արտոնագիր 1009
 83. Ինեսսա Պետրոսյան, արտոնագիր 20
 84. Արա Զաքարյան, արտոնագիր 314
 85. Վահե Մակյան, արտոնագիր 2022
 86. Արտակ Շադյան, արտոնագիր 2193,
 87. Գայանե Դեմիրչյան, արտոնագիր 1881
 88. Լուսինե Աբաջյան, արտոնագիր 1636
 89. Էլզա Զաքարյան, արտոնագիր 1276
 90. Վահան Հովհաննիսյան 1466
 91. Հովսեփ Սարգսյան արտոնագիր 2299
 92. Գայանե Բաբայան, արտոնագիր՝ 2240
 93. Լարիսա Հայրապետյան, արտոնագիր 2178
 94. Սոնա Հարությունյան, արտոնագիր՝ 1044
 95. Աստղիկ Անտոնյան, արտոնագիր՝ 1699
 96. Արսեն Մանուկյան, արտոնագիր՝ 577
 97. Էլինա Գյուրջյան, արտոնագիր՝ 1899
 98. Հեղինե Կիվիրյան, արտոնագիր՝ 928
 99. Մարիաննա Սարգսյան, արտոնագիր՝ 1159
 100. Լուիզա Վարդանյան, արտոնագիր՝ 2362
 101. Նաիրա Հարությունյան, արտոնագիր՝ 562
 102. Վահե Եփրիկյան, արտոնագիր՝ 2322
 103. Սյուզաննա Սիմոնյան, սրտոնագիր՝ 1537
 104. Տիգրան Սիմոնյան, արտոնագիր՝ 2201
 105. Հրաչյա Մարանգուլյան, արտոնագիր՝ 969
 106. Արտակ Ավանեսյան, արտոնագիր՝ 1702
 107. Մհեր Հակոբյան, արտոնագիր՝ 1205
 108. Կարեն Բաբալյան՝ արտոնագիր՝ 1294
 109. Զաքար Գրիգորյան, արտոնագիր՝ 1568
 110. Մհեր Հայրապետյան, արտոնագիր՝ 1263
 111. Արման Մարտիրոսյան, արտոնագիր՝ 1839
 112. Արծրուն Բադալյան, արտոնագիր՝ 1978

Հայտարարությանը միացած հասրակական կազմակերպություններ

 1. Իրավունքի Եվրոպա միավորում» ՀԿ
 2. Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան ՀԿ
 3. «Սոցիալական արդարություն» ՀԿ
 4. «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» ՀԿ
 5. Իջևանի ՔԵԿ
 6. Կապանի ՔԵԿ
 7. Արտաշատի ՔԵԿ
 8. «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիա», ՀԿ
 9. «Տնտեսական իրավունքի կենտրոն» ՀԿ
 10. «Տաթևիկ» ՀԿ
 11. «Վելես» ՀԿ
 12. «Շողեր միություն» ՀԿ
 13. Հրազդան ՔԵԿ
 14. «Սպառողների աջակցման կենտրոն» ՀԿ
 15. «Նոր սերունդ» մարդասիրական ՀԿ
 16. «Անմեղության հայկական ծրագիր» ՀԿ
 17. «Էջմիածին» ՀԿ
 18. «Իրավունքի ուժ» ՀԿ
 19. «Քալրֆուլ Հաուս» սոցիալ-մշակութային իրավապաշտպան ՀԿ
 20. «Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» ՀԿ
 21. «Սպառողների խորհրդատվության կենտրոն» ՀԿ
 22. «Էկոլոգիական իրավունք» ՀԿ
 23. Եղեգնաձորի ՔԵԿ
 24. «Ազատ լրագրության ֆորում» ՀԿ
 25. «Ֆեմիդա» ՀԿ

Սույն հայտարարությունը մնում է բաց միանալու համար:


Comments To "Հայտարարություն" - 0 item(s)

Write a comment

Your Name:


Your Comment: Note: HTML is not translated!

Enter the code in the box below: